تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - ابلاغ به شهرستانها
بسمه تعالی                               قابل توجه همه همکاران طی تماس تلفنی با مدیریت محترم تدارکات استان جناب آقای زارعی امروز قرارداد به تمامی شهرستانها ابلاغ میشه واز فردا از کارگزاران جهت امضاء دعوت خواهد شد .یک بار دیگه تاکید میشه جهت ساعت کاری مواظب باشید .                      شورای هماهنگی کارگران مخابرات کرمانشاه/ارادتمندشما:ر 

  • paper | سامان | اخبار