تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه
                                 
                              
                                           
                                                
بسمه تعالی


همکاران محترم توجه فرمایند  طبق پیگیری بعمل امده توسط نمایندگان شمادر شورای هماهنگی به اطلاع همکاران محترم میرساند در مورخ4/3  /94 دراداره کل مخابرات استان پیگر عقد قرارداد بودیم برگ های قرارداد کلا" چاپ شده وروز شنبه ویکشنبه  به تمام شهرستانها ابلاغ می گردد لذا از همکاران محترم می خواهیم که به بندهای قرارداد توجه نموده  ان را کامل مطالعه نماید وچنانچه با قرارداد ارسالی از تهران که به تائید مجلس رسیده مطابقت داشت امضاء کنید واز همکاران محترم می خواهیم به ساعت کار آن دقت کنید واز امضاء قرارداد دوشیفته جدا" خوداری نموده وباید ساعت کا ر کامل وپیوسته باشد  وبا نمایندگان فعال شهرستان خود در ارتباط باشید  واتحاد خود را از دست ندهید .وانتظار همکاران از شما این است که مطابق قانون پیش بروید وچنانچه مورد غیر قانونی مشاهده کردید در قرارداد دیگر همکاران را اگاه نموده  واز امضاء ان خوداری نمایند تااز کانال قانون حل وفصل گردد ونماینده شهرستان خود را در جریان کار قراردهید وبدون هماهنگی کاری انجام ندهید وباهم متعهد باشید به یاری خدا مشکلات کم کم در حال حل شدن است به ساعت کار روزانه وجاهای خالی دقت کامل نمایدساعت کار تمام استانها باید مثل قرارداد یکی باشد وبعد امضاء کنید موفق وپیروز باشید

 شورای هماهنگی کارگران مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار