تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم
بسمه تعالی
 

به اطلاع همکاران محترم می رساند امروز تلفنی از اقای زارعی مسئول محترم  تدارکات وقراردادها   درخصوص اجرای قرارداد مستقیم همکاران تماس گرفته شد ایشان گفتن که بایدحد اکثر  تا 10 تیرماه  قراردادها به تهران اعلام شود  وبه زودی به کارگزاران جهت عقد قرارداد ابلاغ می گردد وگفتن کسانی که می خواهند با شرکت همراه اول باشند نیاز به  بستن قرارداد نیست  ومی توانند همچنان با شرکت همراه اول باشند در غیر اینصورت قرارداد انها فسخ وباانها قرارداد مستقیم بسته خواهد شدبستگی به خواست کارگزار دارد  وخبرها بعدی به اطلاع همکاران خواهد رسید                            

 شورای هماهنگی کارگزاران مخابران روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار