تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - شماره حساب انجمن
 بسمه تعالی 
قابل توجه همکاران محترم  شماره حساب اقای رحمتی فعلا" به عنوان حساب انجمن صنفی میباشد  همکاران باید مبلغ 10  هزارتو مان ماهیانه باین حساب واریز نمایند 6277601806570543 افشین رحمتی  پست بانک پرداخت هزینه اجباریه چون در اساس نامه انجمن ذکر شده  وافراد عضو باید کلا" پرداخت کنند هنگام پرداخت نام ودفتر خود را ذکر کنید 


  • paper | سامان | اخبار