تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه
بسمه تعالی

همکاران محترم به اطلاع می رساند که ا اگهی ثبت انجمن صنفی کارگران مخابرات روستای استان کرمانشاه فرداد27 تیر در روز نامه باختر انتشار خواهد یافت



  • paper | سامان | اخبار