تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران در استان کرمانشاه
توجه                                 بسمه تعالی             توجه

با توجه با اینکه مراحل اولیه تشکیل انجمن صنفی انجام شده همکارانی که تاکنون مدارک تحویل نداده اند سریعا"  جهت عضویت مدارک را تحویل نماینده شهرستانها دهند 


  • paper | سامان | اخبار