تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - مشروح وماحصل همایش کانون انجمنهای صنفی مرکزمخابرات خراسان رضوی
[
مشروح وماحصل همایش کانون انجمنهای صنفی مرکزمخابرات خراسان رضوی مورخ95/02/16
بنام خدا
خدایاجهان،پادشاهی توراست     زماخدمت آید،خدایی توراست
با عرض سلام وادب واحترام:به شکرانه ایزدمنّان وباتوکل به یکتای بی همتاوتوسّل به بندگان مقرّب درگاه باری تعالی(پیامبران وائمه اطهار)بویژه ولی نعمتمان علی ابن موسی الرضا(ع)درشانزده اردیبهشت ماه1395اولین همایش کشوری کانون  وهشتمین همایش انجمنهای صنفی کارگران مراکزمخابرات استان خراسان رضوی باحضورنمایندگان استانهای سطح کشوردر مشهد مقدسپایتخت معنوی جهان اسلام درشهرستان کلات (سردارفاتح ایران نادرشاه)برگزارگردید.خداوندراشکرگزاریم از اینکه این همکاران محترم که دعوت کانون را پذیرفتندوسختی راه رابرخودرواداشتندبه سلامتی به آغوش خانواده های خودبازگشتند. مشروح دستاوردها،مصوبات وپیامهای آن همایش راجهت استحضارواطلاع به محضرتان تقدیم میداریم:ازآنجاکه این کانون10روزقبل ازهمه نمایندگان استانی ومسئولین انجمنهای کارکنان مرکز مخابرات کشورجهت حضور واعلان آمادگی درسایت کانون دعوت بعمل آورد.به حمدخداوندقادرروزپنج شنبه16اردیبهشت مصادف بامبعث رسول اکرم پیامبر خاتم حضرت محمدمصطفی(ص)از15استان کشور راس ساعت9صبح درمحل دفترکانون خراسان رضوی حضوربهم رساندند.درساعت14بعدازظهربه محل برگزاری همایش به شهرستان کوهستانی وخوش آب وهوای کلات عزیمت نمودیم ودرحسینیه روستای باقدمت لاین نومستقرگردیدیم. بعدازصرف نهاربه میزبانی کانون وانجمن های صنفی کارگران مراکزمخابرات شهرستانهای کلات،قوچان،درگزوسرخس برنامه های برگزاری همایش به اطلاع همکاران حاضردرجلسه رسانده شد.ازآنجاکه روزجلسه مصادف باعیدمبعث بود بعداز صرف نهارمحفل جشنی به یمن وبرکت صاحب این روز مبارک درمحل آبشارومقبره بابارمضان برگزار شد.از ساعت19جلسه بصورت رسمی اعلان وبا تلاوت کلام نورآغازگردید.در ابتدامجری برنامه،همکاروبازرس کانون جناب آقای جهانشیری عناوین برنامه هارااعلام نمودند.درادامه آقای هوشمندریاست محترم کانون ضمن خیرمقدم به مهمانان به بعضی مواردمهم ازباب تذکراشاره نمودندوایشان ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بویژه آقایان:سبحانی نیا،سبحانی فر،پژمانفر،رضایی،محجوب وقاضی پورو.....ووزارتخانه های محترم تعاون،کارورفاه اجتماعی،فناوری اطلاعات وسازمان تامین اجتماعی و....تقدیر وتشکرلازم رابعمل آوردند.که در پایان باتشویق بسیارخوب همکاران خاتمه یافت.سپس باشروع اذان مغرب نماز جماعت برگزارگردیدوبعدازاقامه نمازدبیرکانون آقای قربانزاده گزارشی ازشرح کار،پیگیریهاوعملکردکانون وشورای هماهنگی درطی 6سال اخیروسال جاری را به سمع ونظرهمکاران ومهمانان رساندند.ایشان ابراز نمودندوحدت،همدلی وانسجام وبا بهره گیری ازتوصیه های مقام معظم رهبری وتاکیدبراقدام وعمل وبرنامه ریزی باهدف معین وتلاشهای بی شائبه شورای هماهنگی اسبق وتلاشهای مدبّرانه وقانونمندکانوندستاوردهای فراوانی رابه همراه داشته است که این تلاشهای شبانه روزی باعث احقاق حق شما عزیزان مطّلع وغیرمطّلع گردیده است.ایشان ابراز داشتندبزگترین دستاورد، اعاده حیثیّت وایجاد مودّت ودوستی این قشر زحمتکش بوده است.دومیّن دستاورداین همه رنج وزحمت اخذقوانین مستمرازسال89تا93بوده که منجر به احکام ثابت ماده83شده است میباشد.که به موجب این قوانین تامین اجتماعی وشرکت مخابرات ایران مکلّف وموظّف به واریز بیمه شاغلین وحتّی منفک شده های این قشر گردیده است.که این مهم به شکرانه یزدان پاک محقق گردیده ودیگر دستاوردبه موجب این قانون اخیرمکلّف شدن مخابرات ایرات به بستن قراردادمستقیم طبق ضوابط وشرایط قانون کار تازمان بازنشستگی را به همراه داشته وبه عرصه عمل رسانده است.که اکنون همه کارکنان مراکزمخابرات روستایی هم بیمه هستند وهم جزوکارکنان رسمی مخابرات میباشند.ونیزپیرامون دیگر مشکلات موجودازقبیل:طرح طبقه بندی مشاغل،رفاهیات وتبعیضات پرداختی وبرخوردی روندچگونگی پیگیریهارا به همکاران مطرح نموده وبه سوالاتی که از طرف همکاران دیگر استانهامطرح شده پاسخ داده شد.برحسب وظیفه وانصاف دبیرکانون ازطرف ریاست وهیئت مدیره کانون ومجموعه حاضرازتمامی فعالان دراین عرصه ازابتداتاکنون آقایان:لکزیان،فضلی،نوریمنش،زارعپور،حسن پور،اسدی، حسنکی،رهکویی، ایلخانی، عظیم زاده ، ابوالمحمدی،صالحی،اکبر محمدی ونصرتی و....یادی نمودوتقدیر وتشکر ویژه داشت که بیانات شیوای دبیرباتشویق حاضرین مورد تائید قرارگرفت.سپس یاروراهنمای همیشگی کارکنان مرکز مخابرات مشاور محترم جناب آقای مهندس رشیدی به جایگاه آمده وهمچون گذشته نکات قانونمندوموردنیازاین قشررابه استماع حاضرین رساندندوحدودیک ساعت همچون مدرّس برای همکاران قوانین کارومبحث طبقه بندی مشاغل ونواقص  قراردادهاو...راتدریس نمودکهبسیاربرای همکاران پرباروجذّاب ومفیدبود.همگی عزیزان مجموعه بیانات ایشان را ضبط وثبت نمودندتادراستان خود استفاده بهینه را ببرند.که درانتها این

مردباصلابت باتشویق این قشر موردقدردانی قرارگرفت.سپس به نمایندگان منتخب استانهای حاضردرجلسه فرصتی داده شدکه هم معرّف حضورحاضرین باشندوهم مشکلات وپیشنهادات خودرا مطرح نمایند.که تمامی گفته های این عزیزان توسط منشی کانون یادداشت شدتادر درپیشرفت کاراستفاده شود.وبه سوالاتی که دراذهان مهمانان بوددرانتهاتوسط رئیس،دبیر،مشاوروخزانه دارکانون پاسخ داده شد.در انتهاهیئت مدیره های انجمنهای صنفی خراسان رضوی (1-مشهد،طرقبه،شاندیز،چناران وفریمان2-تربت حیدریه،زاوه ،مه ولات ،رشتخوار،خواف،بجستان وگناباد3-کاشمر،خلیل آباد،بردسکن4-سبزوار،جوین ، وخوشاب5-نیشابوروفیروزه6-تربت جام،تایباد،باخرز7قوچان،درگز،کلات،سرخس)برای اهداءتقدیرنامه های مهمانان بزگوار درجایگاه حاضر شده وتقدیرنامه هایی را به رسم یادبود اهداءنمودند.درپایان جلسه مجری محترم جناب جهانشیری صورتجلسه همایش راکه دارای چندبنددستورالعمل بود برای حاضرین قرائت نمودند سپس مصوبات جلسه با رای گیری مثبت یامنفی وباتائیدنمایندگان استانها مصوب ومکتوب گردبدوبه امضای نمایندگان رسانده شد.متن صورتجلسه مورد نظر جهت استحضار در ذیل  نشان داده میشود.در پایان وظیفه می دانیم ازطرف کانون ازتمامی مهمانان عزیزی که ازسطح کشور(استانهای :خراسان شمالی-خراسان جنوبی-قزوین-سیستان وبلوچستان-کرمان-یزد-فارس-اصفهان-آذربایجان غربی-گیلان -زنجان-سمنان-همدان-چهارمحال بختیاری وخراسان رضوی)ومشاورمحترم جناب مهندس رشیدی ،هیئت مدیره زحمتکش کانون خراسان رضوی،انجمنهای صنفی کارگران خراسان،شوراودهیاری وهیئت امناء اماکن مذهبی روستای لاین نوکلات وگروه هنری وعرفانی تربت جام وبویژه میزبان بزرگوارهمکاران کلات خاصه جناب آقای صداقتیان وهمه دست اندرکاران که مارادربرگزاری این همایش کشوری یاری ومساعدت نمودند تقدیر وتشکر لازم را داشته باشیم .

ومن الله التوفیق

کانون انجمنهای صنفی کارگران مراکز مخابرات استان خراسان رضوی


  • paper | سامان | اخبار