تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران در استان کرمانشاه
                                                                             بسمه تعالی                                                                                                                                                  همکاران محترم با توجه به اینکه در اکثر استانهای کشور همکاران اقدام به تشکیل انجمن صنفی نمود ه  از همکاران محترمی که خواهان تشکیل انجمن صنفی هستند  تقا ضا داریم که هرچه سریعتر اعلام امادگی کنند تا نسبت تشکیل  انجمن صنفی اقدام شو د ونیاز به تعداد 50نفر می باشد از همکاران شهرستانی می خواهیم که یک نفر به عنوان نماینده معرفی ومدارک متقاضیان انجمن را جمع اوری تا یکروز را جهت رای گیر وثبت وکارهای اداری ان اقدام شود                                                                                                                                                                                                                                                       مدارک کپی کارملی شناسنامه وکارت پایان خدمت  عکس 4*3 کپی قرارداد   کپی مدرک تحصیلی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                با تشکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
   شورای هماهنگی کارگران مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار