تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - انتصاب ریاست حراست شرکت مخابرات کرمانشاه

انتصاب ریاست حراست شرکت مخابرات کرمانشاه
انتصاب 1

ریاست جدید حراست شرکت مخابرات کرمانشاه با حضور مهندس امینی و مدیرعامل شرکت مخابرات استان معرفی گردید.

 
به گزارش روابط عمومی ، طی مراسمی آقای یحیی محمدی به عنوان رئیس جدید حراست شرکت مخابرات استان کرمانشاه معرفی و از خدمات آقای شهرام پورمحمد قدردانی بعمل آمد.

براساس این گزارش در این مراسم مهندس امینی مدیرکل حراست مرکزی شرکت مخابرات ایران ضمن برشمردن وظایف حساس شرکت مخابرات ایران بیان داشت : آنچه شرکت مخابرات ایران را نسبت به دیگر سازمانها متمایز می کند وظایف ایجاد و حفظ زیر ساختهای اصلی ارتباطی کشور و در عین حال وظایف تجاری و وجه کسب و کار آن است.

 ایشان نقش شرکت مخابرات ایران را در سبد هزینه ای مردم اساسی دانست و فعالیت شرکت را در بازار سرمایه موجب تحرک بازار بورس کشور برشمرد .

- مهندس امینی در حوزه وظایف حراستهای مخابرات کشور بیان داشت :

مدیران حراست بایستی ضمن ارتقاء جایگاه و عملکرد حراست در حوزه حفاظت وصیانت لباسی در خور شأن حراست به قامت آن بپوشند و با توجه به شرع مقدس ، قانون و اخلاق مداری ، اصل دقت ،سرعت و صحت را در حوزه فعالیت خود رعایت کنند.

مدیر کل حراست مرکزی شرکت مخابرات ایران شناخت اهداف کلی سازمان و حفظ و صیانت از آنها از وظایف مهم حراست دانست و اظهار داشت : دفاتر حراست نقش های مهمی را دارند که شامل نقش های پیشگیرانه ، اصلاح کننده و جدا کننده است  و ما انتظار داریم دفاتر حراست شرکتهای مخابرات کشور در بحث نقش پیشگیرانه و هشدار دهنده فعال تر و بیش از دو نقش دیگر وارد شوند.

در این مراسم مهندس قبادیان ضمن قدردانی از زحمات آقای پور محمد در دوران تصدی ریاست حراست شرکت ، جایگاه حراست را بسیار خطیر دانست و بیان داشت اهداف مهمی در این اداره ترسیم شده است و امیدواریم با مدیریت جدید این اداره بتوانیم فضایی را فراهم کنیم که از همه ظرفیتهای سازمانی استفاده شود که مأمن و جایگاهی مطمئن برای تمام پرسنل و مردم باشد.


   • paper | سامان | اخبار