تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی
بسمه تعالی

نامه معاون توسعه سرمایه انسانی شرکت مخابرات ایران به مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در مورد طرح طبقه بندی مشاغل کارگزاران مخابرات روستایی
نامه ای که مورد انتقاد شدید 6000 کارگر مخابرات روستایی قرار گرفت.
  • paper | سامان | اخبار