تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - طلاعیه فیش حقوق شاغلین استان كرمانشاه
 اطلاعیه فیش حقوق شاغلین استان كرمانشاه
همکاران گرامی فیش حقوق آذر ماه 1394 قابل مشاهده می باشد.
شركت مخابرات ایران - معاونت مالی           همکاران محترم به حساب بانک صادرات واریز شده


  • paper | سامان | اخبار