تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - ابداع خردمندانه توسط پست بانک ایران

بسمه تعالی

ابداع خردمندانه توسط پست بانک ایران

از مورخه 94/09/01 مبلغ 100000ریال به قول خودشان بابت ابونمان ارسال پیامک به **تلفن ثابت ** ازحساب مشتریان محروم روستایی مسدود گردید .

ما که در سیستم مخابراتیم هنوز نسبت به ارسال پیامک به تلفن ثابت موندیم اما بغل گوشمان پست بانک به این تکنولوژی رسیده

*****

غافل از اینکه این قشر محروم خدایی دارن که چوبش صدا نداره ....پس واگذارشان به همون خدا ..حالا هی بیان وتکنولوژی به رخ محرومین بکشن.....  • paper | سامان | اخبار