تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه کلیه همکاران کرمانشاه
  بسمه تعالی
 همکاران محترم ضمن عرض سلام وارزوی موفقیت برای همه دوستان وهمکاران در سراسر مهین اسلامی به اطلاع میرساند   به اطلا ع همکاران محترم استان کرمانشاه میرساندکه بازرسان محتر م استانداری واداره کار از مراکز بازدید خواهند نمود از دوستان همکاران محترم انتظارداریم بصورت منظم درمحل کار حضور داشته درصورت مراجعه این عزیزان ضمن کامل پاسخ   به سئوال انها مشکلات کاری درخصوص شرح وظایف  همچنین طرح طبقه بندی  نمونه از شرح وظایف که در قرارداد ذکر شده را در دسترس داشته باشند که ان رادراختیار بازرسان قرار دهند  وبطور کامل وواضح انهارا بیان کنید  واهم فعالیت کاری خود وکلیه مشکلات خورا توضیح دهید وکارها وخدمات خودرا برای انها توضیح دهید که انها بتوانند مشکلات مارا منعکس نمایند


  • paper | سامان | اخبار