تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه کلیه همکاران کرمانشاه
بسمه تعالی

همکاران محترم مراکز کرمانشاه توجه فرمایید تحت هیچ عنوانی در سیستم سناباد ثبت نام انجام ندهید چون مربوط به دفاتر روستایی که مرکز تلفن هستند نمیباشد چون ما حقوق بگیر مخابرات هستیم   پست بانک باید با مخابرات قرارداد ببندد  وکار مزد به حساب مخابرات واریز شده ما چرا بایدثبت نام کنیم ما چرا باید ضمانت بدهیم  کسی دیگر کار مزد ان را می برد دارند از اسم ما سوء استفاده می کنند مالیات را بنام ما واریز می کنند  پست بانک دارد تخلف میکند با این حربه می خواهد کارمزدها را بالا بکشند  طرف قرارداد انها مخابرات است  خواهشا" دوستان وهمکاران هوشیار باشید در دام این این از خدا بی خبران گرفتار نشوید
  شورای هماهنگی مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار