تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - اداره کار کرمانشاه و صدور رای برای ۷۰ نفر.

اداره کار کرمانشاه و صدور رای برای ۷۰ نفر.

shenideha3مخابرات ما – اعلام خطر کرده بودیم که بهتر است مخابرات خودش, بدهی معوقه اش را با کارکنان محاسبه و پرداخت کند وگرنه شکایتها از راه خواهد رسید.این هم نشانه هایش!

kermanshah

 

مخابرات ما(پاکدل) –  باطرح دعوی دسته جمعی کارکنان مخابرات کرمانشاه از شرکت مخابرات این استان,  به دلیل عمل نکردن به تعهدات خود در زمان تحویل شرکت به بخش خصوصی,  این بار اداره ی کار وارد فاز جدیدی در خصوص احکام صادره و پرداختی های سنوات قبل گردیده است.

گفته میشود  به  زودی احکام ۷۰ نفر اول از مجموع ۲۵۰ نفر شاکی توسط اداره کار این استان  صادر میشود.

هنوز هم گروهی از همکاران هستند که بدلیل رابطه های عاطفی با شرکت محل کار خود, راضی به شکایت نشده اند. از میان این شکایت نکرده ها, تعدادی نیز نگران برخوردهای شدید بعدی شرکت هستند.

با شنیدن این خبرها,  یاد حرف جناب فیضی مسئول واگذاری شرکت مخابرات افتادم که می گفت :کارکنان مخابرات در زمان خصوصی سازی ازبیشترین امکانات رفاهی وحقوقی بهره مندخواهندشد

احتمالا منظور ایشان گروهی خاص از مدیران و کارکنان بوده است وگرنه در وضعیت عمومی کارکنان شاهد این تغییر نیستیم.با این حال هنوز هم عده ای از همکاران ضمن اعتماد به شرایط, امید به بهبود اوضاع دارند و صبر پیشه کرده اند.

   • paper | سامان | اخبار