تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - کارگزاران به پا خیزید
توجه
                                                                                                                                     توجه 
بسمه تعالی

قابل توجه همکاران در استان کرمانشاه.به اطلاع همکاران میرساند طی تماسهای مکرر و پیگیریهای مداوم باهمکاران در استان درمورد پرداخت حقوق شهریور ماه اداره کل تصمیم دارد حقوق این ماه نیز همانند ماه های گذشته بصورت علی الحساب700هزار تومان  طی امروز یا فردا به حساب کارگزاران واریز نماید که این عمل سران شرکت مخابرات ظلمی  است بزرگ در حق کارگزاران مراکز روستایی سه ماه از امضا قرارداد می گذرد ولی هنوز ما بلا تکلیف می باشیم در حالی که در قرارداد همه چیز مشخص وذکر شده ودر اکثر استانهای کشور نیز مبلغ پایه بصورت الحساب پرداخت شده ولی در استان کرمانشاه مسئولین مخابرات ان را رعایت نکرده ایا این نشانه بی تفاوتی ما کارگزاران مخابرات روستایی نیست  همکاران از خواب برخیزید بی تفاوت به این عمل مخابرات وسران ان نگاه نکنید هیچگونه عملی که درجهت درست شدن کار ما باشد از سوی انها صورت نمی گیرد هر جا که ما کوتاه امدیم انها وقت کشی کردن ایا امار اطلاعات 150 نفر وثبت ان چه وقت زمان می برد. این امار واسامی سالهای سال است دراین شرکت وجود دارد برای شرکت همراه اول یک روزه انجام شد انها مارا به سر می گردانندهمکاران گرامی به پا خیزید اعتراض خودرابه این عمل سران مخابرات اعلام دارید ایا شما دانش اموز ندارید خرج ومخارج ندارید این الحسابها تا کی باید ادامه داشته باشد بخدا کارد به استخوان رسیده مشکل ما در اداره کل حل میشود نه شهرستان بیاید برای یک بار به این عمل غیر قانونی سران مخابرات پایان بدهیم انهم از راه قانونی نه غیر قانونی از طریق اداره کار ومجاری قانونی واز همین امروز نیز کتبا" اعتراض خود به واحد مربوطه اعلام دارید واز دریافت الحساب خودرای نمایید  منتظر حضور وعمل قطعی شما هستیم


  • paper | سامان | اخبار