تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - نامه
تاریخ : پنجشنبه 26 شهریور 1394 | 09:24 ق.ظ | نویسنده : شورای هماهنگی کارگران مخابرات روستایی کرمانشاه:

نامۀ ادارۀ کل اداری و منابع انسانی شرکت مخابرات ایران به شرکتهای مخابرات استانی با موضوعیت کارگزاران مخابرات روستایی جهت ثبت اطلاعات در سامانه HRIS با شماره نامه 100/94/69015 به تاریخ 1394/06/24 

http://upir.ir/sh94/jamal1390/HRIS.jpg

  • paper | سامان | اخبار