تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - ساختار جدید مخابرات استان ها به زودی ابلاغ می شود

ساختار جدید مخابرات استان ها به زودی ابلاغ می شود


ساختار جدید شرکت مخابرات استان ها در هیات مدیره تصویب و به زودی ابلاغ می شود .

مهندس دهناد سرپرست شرکت مخابرات ایران ، ضمن اعلام این خبر گفت : ساختار جدید شرکت مخابرات استان ها براساس نظرات مشاوران داخلی و خارجی ، مدیران و کارشناسان مخابرات و تحولات حوزه ارتباطات و وفناوری اطلاعات با ساعت ها کار کارشناس تدوین ، تصویب و آماده ابلاغ است .


وی افزود : تعدادپست های مصوب سازمان قدیم بیش از 38 هزار بوده که در ساختار جدید با توجه به خروج نیروی انسانی و ضرورت کوچک سازی به 23 هزار پست کاهش یافته است .


سرپرست شرکت مخابرات ایران در تشریح ویژگی های ساختار جدید گفت : تناسب بین پست های مدیریتی و کارشناسی ، چابک سازی ، شفافیت ارتباط بین سطوح مختلف ، سازگاری با تحولات جهانی در عرصه ساختاری و تکنیکی و فناوری و پرهیز از موازی کاری از جمله اینهاست .


مهندس دهناد افزود : ایجاد حوزه تجاری و حرکت به سمت ساختار فرایندی از دیگر مشخصات این ساختار است ، به نحوی که سیاست گذاری در شرکت مخابرات ایران و عملیات اجرایی به استان ها سپرده شده است .


وی گفت : در ساختار قدیم شرکت مخابرات ایران که مربوط به 20 سال قبل است ، براساس نیاز آن زمان ، تعدادپست های موازی زیاد بود ، لیکن تحولات ارتباطات و بویژه IT موجب شد ، خیلی از مشاغل و ردیف هایی که قابلیت تمرکز دارد بصورت ستادی در تهران انجام شود ، لذا در ساختار جدید این فرایند ها پیش بینی که انشاءا... اجرایی خواهد شد .


سرپرست شرکت مخابرات ایران همچنین با توجه به برنامه تحول این شرکت که در سه سال گذشته اجرایی شد گفت : اساس برنامه تحول ، تدوین استراتژی در حوزه های مختلف ، بویژه حوزه عملیات ، شبکه و تجاری بود که در این ساختار بنحوی مورد توجه قرار گرفته است . به طوری که ساختار شرکت مخابرات ایران باید پاسخگوی نیازهای ستادی ، استان ها باشد . و استان ها هم قادر باشند ، برنامه عملیاتی شرکت را به خوبی و براساس مشتری مداری و پاسخگویی آنی به مشتریان اجرایی کنند .


مهندس دهناد در پایان با اشاره به طرح های تشویقی بازنشستگی شرکت مخابرات ایران گفت : طی 2 سال اخیرحدود 7200 نفر از همکاران بازنشسته شده اند و با اجرای ساختار جدید ، برای همکاران شاغل مشکلی پیش نخواهد آمد ، ضمن اینکه بازنگری در ساختار هر سال ادامه دارد .

منبع : شرکت مخابرات استان تهران  • paper | سامان | اخبار