تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - ماراتن جلسات معاونت توسعه نیروی انسانی با حضور مدیران عامل استانها.

ماراتن جلسات معاونت توسعه نیروی انسانی با حضور مدیران عامل استانها.

khabar3مخابرات ما – الگوی نیروی انسان, طی سه روز متوالی مدیران عامل و مدیران اداری استانها را به تهران کشانده است.

باطنی

مخابرات ما(خبر اختصاصی)  – بر اساس آخرین خبرهای رسیده از نمایندگان سایت مخابرات ما, از دیروز, مدیران عامل استانها بهمراه مدیران اداری خود در جلساتی پیوسته از ۸ صبح تا ۶ عصر در مخابرات ایران شرکت کرده اند.

برگزار کننده این جلسات باطنی , معاونت توسعه نیروی انسانی مدیر عامل است که برای توجیه مدیریت ارشد استانی نسبت به الگوی نیروی انسانی جدید اقدام به برگزاری جلساتی در سه روز متوالی کرده است.

روز شنبه , در اولین روز استانهای متوسط و یکشنبه دومین روز استانهای کوچک در جلساتی از ساعت ۸ صبح تا ۶ عصر شرکت کرده اند.فردا  دوشنبه در آخرین روز نیز استانهای بزرگ مهمان ماراتن جلسات معاونت نیروی انسانی مدیر عامل خواهند بود.

لازم بذکر است که الگوی نیروی انسانی استانها در سه رده مختلف , استانهای کوچک, متوسط و بزرگ تنظیم گردیده است . تکلیف بخش مدیریت ارشد استان در این مرحله  روشن میشود و بخش های دیگر نیز توسط استانها با چیدن نیروی انسانی تکمیل می گردد.

مدتهاست که مخابرات ایران و استانها در انتظار این الگوی جدید هستند تا چابکی و طراوت را به شرکت هدیه کند.بالاخره این انتظار ها در هفته گذشته با اعلام الگوی جدید مخابرات ایران و سپس در هفته جاری با اعلام الگوی استانها به واقعیت پیوست.

روزهای آینده با مشخص شدن چارچوب الگوها , بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد.

  …..
  • paper | سامان | اخبار