تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه
بسمه تعالی
 

یا أیّها الّذین آمنوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْباطِلِ»؛ ای كسانی كه ایمان آورده‌اید اموال یكدیگر را از طرق نامشروع و غلط و باطل نخورید» (نساء، 29 )
به اطلاع همکاران محترم می رساند که امروز5/18 مخابرات جهت همکاران به صورت الحساب مبلغ 500000هزارتومان بصورت یکسان در استان واریز نمود که متاسفانه این پرداخت مسئولین مخابرات واین گونه رفتارها شک برانگیز بوده ایا نبود نقدینگی فقط باید از طریق حقوق کارگزاران مخابرات روستایی تامین گردد وهر کمبودی در مخابرات پیش اید باید چوب انرا کارگزاران بخورند در حالی حقوق چند ملیونی مسئولین مخابرات در 26 هرماه پرداخت میشود چرا برای پرداخت ان کمبود نقدینه گی ندارند واگر یک روز دیر پرداخت شود اسمان وریسمان را به هم می بافند درحالی حقوق کارگزاران مخابرات روستایی از طریق مخابرات ایران 31 تیر طبق اظهارات مسئول مالی شرکت به حساب استان واریز شده حقوق کارگزاران مخابرات روستایی در کجا مصرف شده ایا مگر هر کاری ردیف بودجه ندارد چرا مسئول مالی جناب جعفری از زمان تصدی این قسمت فقط در حال ضربه زدن به این قشر کم درامد است ایا ایشان دیواری کوتاه تر از این پیدا نکرده وهمیشه چوب لای چرخ کارگزاران می گذارد این قانون شکنی چه معنی ومفهومی دارد همیشه کمبود نقدینگی را ما باید جبران کنیم هر چیزی قائده وقانونی داردکارگزاران چه چوب تری به ایشان فروخته اند چرا یک بار حقوق ایشان صرف کاری دیگر نمی شود کارگزاران مخابرات روستایی نیز خدای دارند نکند خدای ناکرده ایشان به مقدسات پایبند نیستن که ظلم کردن به کارگران راپیشه کارخود نموده 500هزارتومان 48 روز برای یک خانواده با این همه تورم چه معنی دارد از مسولین مخابرات می خواهیم راه خداپرستی را پیشه خود سازند ودست از ظلم بردارند که اه مظلوم جگر سوز است ما هم صبری داریم وخدای ما هم بزرگ است  لذا از همکاران محترم انتظار داریم مشکلات خودرا پیگیری نمایند بی تفاوت از این کار نگذرید واز کانال های قا
نونی پیگیر کارتان باشید که انشاالله مشکلات رفع گرددوچنانچه مخابرات تاپایان مرداد ماه   از قانون شکنی دست برندارد اعتراضات خود را جلو استانداری و نهادهاحاکمیتی وحمایتی واداره کار به نمایش خواهیم گذاشت ما کارگر ونیروی تازه استخدام شده نیستم ما کمترینمان 15 سال سابقه کاردارد اینگونه رفتارها دیگر معنی ومفهومی ندارد


  • paper | سامان | اخبار