تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه کارگران مخابرات روستایی کرمانشاه که حقوق معوقه دارند
بسمه تعالی


سلام عیلکم
 بدینوسیله به اطلاع ان دسته از همکاری که حقوق معوقعه سالهای 93 و94 دارند
(ماه  های قبل از قرارداد جدید) میرساند    مشخصات خودرا شامل نام نام خانوادگی نام مرکز وشهرستان ماه حقوق معوق به منظور پیگری از طریق مخابرات در قسمت نظرات  را سریعا" ارسال تا پیگیری لازم دراین خصوص بعمل اید  .به اطلاع دو ستان میرساند اسامی جمع اوری و طی یک نامه و هماهنگی با دوستان در روز مشخص شده در استان حضور خواهیم یافت  خواهشا کلیه دوستان اطلاعات خویش را اعلام فرمایند                                     با تشکر 
     شورای هماهنگی کارگزاران مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار