تبلیغات
کارگزاران مراکز مخابرات روستایی کرمانشاه - قابل توجه همکاران محترم کرمانشاه
بسمه تعالی
همکاران محترم ضمن آرزوی قبولی طاعات وعبادات شمادر ماه پر فیض وبرکت رمضان ماه نزول قران در درگاه حق تعالی به اطلاع می رساند طبق پیگری به عمل آمده از سازمان تامین اجتمایی استان سوابق شما عزیزان وهمکاران گرامی سوابق شما از تاریخ 88/10/22 تا تاریخ93/11/30 از سوی سازمان تامین اجتمایی به کلیه شعب استان جهت ثبت سوابق ارسال ومبلغ ان نیز توسط شعب محاسبه و به مخابرات اعلام گردیده ونیاز به پرداخت از طرف همکاران نبوده وکلا" به عهده مخابرات می باشد وهمکاران جهت ثبت وایجاد ان باید به شعبه که دران تشکیل پرونده داده اند و7 در صد زمان دولتی را پرداخت کرده اند مراجعه وپیگیر ثبت ان باشند ومحدوه هر شعبه نیز مشخص است  وچنانچه مدرکی از سوی شعب درخواست گردد  تهیه وتحویل نمایند واین کار نیز به عهد شخص متقاضی بوده وبه صورت دسته جمعی امکان پذیر نیست وشخصا" باید مراجعه کنیدواز شعبه مربوطه درخواست نمایید که نسبت به ثبت سوابق شما اقدام کند ./

     

        شوارای هماهنگی کارگزاران مخابرات روستایی کرمانشاه


  • paper | سامان | اخبار